Follow:

Natural birth control: the Lady-Comp

Ladycomp
English version below

Het is een belangrijk, maar zeer persoonlijk onderwerp: anticonceptie. Inmiddels is er veel bekend over de invloed van hormonen op het lichaam en de link met gezondheid, maar toch is het gros van de vrouwelijke populatie aan de pil of andere hormonale anticonceptie. Als je geen bijwerkingen ervaart dan is dat prima, maar dat is niet altijd het geval. Daarom wil ik graag even zeggen: het kan anders! Gewoon natuurlijk, zonder hormonen. Maar wel veilig, dat staat voorop natuurlijk.

Hormoonvrije anticonceptie met de Lady-Comp
Wat ik gebruik is de Lady-Comp, natuurlijke anticonceptie zonder hormonen die wel 99,3% betrouwbaar is (Pearl index 0,7) en niet meer werk kost dan bijvoorbeeld het nemen van de pil. De Lady-Comp is een van oorsprong Duitse cycluscomputer die al dertig jaar bestaat. In Nederland wordt de Lady-Comp gedistribueerd door een Zwitserse die je alles kan vertellen over de Lady-Comp. De Lady-Comp berekent door middel van temperatuurmeting in de ochtend de vruchtbaarheid voor die dag en geeft je naar aanleiding daarvan ‘groen licht’ (onvruchtbaar) of ‘rood licht’ (vruchtbaar). Voorwaarden bij die meting zijn dat je het direct moet doen na het wakker worden, dat het tijdstip niet meer dan drie uur mag afwijken van de dag ervoor en dat je minstens 5 uur hebt geslapen. Na een meting weet je direct of je die dag kunt vrijen zonder zwanger te worden. De Lady-Comp berekeningen zijn gebaseerd op een studie van vele cycli van verschillende vrouwen en het verband tussen temperatuur en vruchtbaarheid. Ook leuk: de Lady-Comp leert daarbij je cyclus kennen en kan na een tijd betere voorspellingen doen, zodat je vaker ‘groen licht’ krijgt.

Je cyclus leren kennen klinkt misschien gek, maar het zal je misschien verbazen te horen hoeveel mensen eigenlijk helemaal niets weten over hoe hun eigen cyclus werkt. Misschien kun je je nog de biologielessen van vroeger herinneren, misschien ook dat niet. Zo wist je misschien niet dat je per cyclus zo’n 18-24 uur vruchtbaar bent. Natuurlijk moet je daarbij wel rekening houden met de dagen dat zaadcellen door kunnen leven in het vrouwelijk lichaam. Dit kan overigens alleen in de vijf dagen in aanloop tot je eisprong, wanneer het vaginale slijm specifieke eigenschappen heeft. Als je dit interessant vindt kun je daar meer over lezen in het boek Taking Charge of your Fertility. Naar mijn mening is het dus vreemd de hele maand hormonen te nemen, terwijl je het grootste deel van de tijd niet eens vruchtbaar bent. De Lady-Comp geeft je ‘rood licht’ indien de eisprong nadert. De eisprong kan enkel plaatsvinden onder hormonen die de temperatuur verlagen. Die dag heb je dus altijd een uitzonderlijk lage temperatuur en de Lady-Comp registreert dit. Na de eisprong komt er progesteron vrij, waardoor de temperatuur weer stijgt. De Lady-Comp heeft na de eisprong drie dagen op rij een constante stijging van de temperatuur nodig om de eisprong te bevestigen. Daarna houdt je lichaam de temperatuur hoog tot de menstruatie, voor het geval er bevruchting heeft plaatsgevonden. In deze fase doet je lichaam in feite aan natuurlijke anticonceptie door middel van natuurlijk progesteron, om meerlingengeboorte te voorkomen. Na je eisprong geeft de Lady-Comp je dus de rest van de cyclus ‘groen licht’, zolang je temperatuur hoog blijft.

Mijn ervaringen met de Lady-Comp
Een heleboel informatie, maar dankzij het feilloze systeem dat onze temperatuurhuishouding heet is het een hele betrouwbare methode van anticonceptie. Enkel tijdens de rode dagen moet je of aan onthouding doen of extra bescherming gebruiken zoals een condoom. Ikzelf gebruik de Lady-Comp sinds mei 2014 en ben er heel erg tevreden over. De grootste voordelen voor mij zijn:

 • Een keertje vergeten is niet erg
  Waar het bij de pil van invloed is op de betrouwbaarheid indien je het vergeet, is dit bij de Lady-Comp niet echt een groot probleem. Je moet het uiteraard niet te vaak vergeten want dan gaat de Lady-Comp ‘oranje licht’ geven, wat ontbrekende meetwaarde betekent. De Lady-Comp gebruikt ook gegevens van voorgaande cycli en het is verder niet van invloed op je vruchtbaarheid, alleen worden er voor die dag geen uitspraken gedaan over je vruchtbaarheid. Indien je ziek bent wordt er zelfs aangeraden niet te meten, om de Lady-Comp geen valse gegevens te verstrekken.
 • Ik weet precies wat er gaande is in mijn buik
  Ik weet precies hoe mijn cyclus in elkaar zit. De Lady-Comp kan samenvattingen geven over de gemiddelde cycluslengte, het gemiddelde temperatuurverschil bij een eisprong en de dag waarop meestal de eisprong plaatsvindt. Ook weet ik dat ik de eerste helft van de maand gemiddeld genomen een temperatuur lager dan 36,5 heb (meestal rond de 36,2/36,3), dat ik tijdens mijn eisprong altijd onder de 36,1 graden ben en na mijn eisprong altijd boven de 36,5 graad. Indien de temperatuur weer daalt wordt ik altijd die dag direct ongesteld. Indien ik waarden zou zien die hiervan af wijken, dan weet ik direct dat er iets aan de hand is (koorts of teveel alcohol bijvoorbeeld). Ik ben gedurende dit jaar bij het wakker worden nooit kouder geweest dan 36 graden en nooit warmer dan 37 graden. In feite is je temperatuur dus een heel constant iets!
 • Ik voel me een stuk fijner zonder hormonen
  Ik heb een horrorhistorie met hormonen en heb de pil, de Nuvaring en de Mirena hormoonspiraal gehad. Ik weet niet wat ik het ergste vond, maar ik voel me echt opgelucht nu ik niets meer gebruik. Minder chagrijnig, veel betere seksuele energie en minder pijnlijke en heftige menstruatie. Eigenlijk was ik me tot ik de spiraal kreeg nooit heel erg bewust van de invloed die de hormonen op me hadden. Na een jaar geen hormonen zijn mijn huid, haar en cyclus eindelijk weer bijna terug naar normaal. Hormonen zijn nu eenmaal een hele belangrijke schakel in al je lichaamsprocessen. Meer hierover kun je lezen in het boek Het Hormoon Geheim van Crispijn Hartzema. Voor mij is dit een eye-opener geweest en de doorslaggevende factor om mijn spiraal te laten verwijderen.
 • Ik weet precies wanneer ik mijn menstruatie kan verwachten
  Omdat je ’s ochtends je temperatuur na twee weken warm te zijn geweest weer ziet dalen, weet je meteen dat je die dag je menstruatie kunt verwachten. Kun je je erop voorbereiden als je de deur uit wandelt!

Het is voor iedereen anders en, zoals ik al zei hierboven, heel persoonlijk. Bovenstaande redenen, en negatieve ervaringen met andere methoden van anticonceptie, zijn voor mij genoeg reden om te kiezen voor de Lady-Comp als natuurlijke anticonceptie en ik ben daar erg blij mee. Meer lezen over de Lady-Comp en de mogelijkheid te bestellen vind je op de Lady-Comp website.

Eén nadeeltje: de Lady-Comp is vrij prijzig, maar wel gaat de Lady-Comp een leven lang mee. De accu laadt je maandelijks op (bij mij gaat hij zelfs nog langer mee). Indien de Lady-Comp echt boven je budget is kun je ook nog overwegen om tweedehands een Lady-Comp aan te schaffen, deze volledig te resetten en de temperatuursensor te vervangen. Voor de Lady-Comp classic (het oude model) zijn namelijk wel nog gewoon temperatuursensors los te verkrijgen op de website. Het geld hoeft dus geen obstakel te vormen, voor andere conceptiemethoden zoals de Nuvaring of (het plaatsen van) de spiraal betaal je ook vrij hoge bedragen. Nogmaals, welke methode van anticonceptie bij jou past is persoonlijk, maar het is om goed om te weten dat er ook betrouwbare hormoonvrije mogelijkheden zijn!

Meer lezen?
Mijn antwoorden op de tien meestgestelde vragen over de Lady-Comp vind je hier!

LadycompLadycompLadycomp

Volg me via: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’ |


It’s important to talk about, but a little personal: birth control. In spite of the fact that more and more awareness is created about hormones and the effect on the body, still almost every woman chooses the pill as her method of birth control. If you don’t experience any side-effects it’s not really a problem. Unfortunately, that isn’t always the case. Therefore I want to say: there is another option! Natural birth control, without hormones. But the most important part is that has to be safe, of course.

What I use is the Lady-Comp: natural birth control without hormones, but still a reliability of 99,3% (pearl index 0,7). This method doesn’t take more time or effort then taking the pill. The Lady-Comp is a computer that registers and predicts the female menstrual cycle and the fertility during the cycle. The concept is originaly from Switzerland and has existed for more than thirty years. The computer is able to make calculations based on the measurement of your morning temperature and will give you ‘the green light’ (infertile) or ‘ the red light’ (fertile) for that particular day. It’s important to make sure that the measurement takes place right after waking up, that there is no more than three hour time difference with the measurement the day before and that you’ve had at least five hours of sleep. After measuring you will know right away if you’re able to have seks without risking getting pregnant that day. Good to know: after a while your Lady-Comp will get to know your menstrual cycle and is able to make better estimations, so you will get ‘the green light’ more often.

Getting to know your cycle might sound a little odd, but some people will be surprised how little they know about their own cycle. Maybe you remember biology class, maybe you don’t. But a lot of people don’t know that you’re fertile only 18-24 hours each cycle, during your ovulation. Of course with this the Lady-Comp also takes into account that sperm can survive a couple of days in the female body. So, if you think about it, it’s actually kind of strange we take hormones every day of the month while the biggest part of the time this is not even necessary. The Lady-Comp has to figure out when you have your ovulation, and gives you ‘the red light’ when it’s approaching. The ovulation can only take place under the influence of hormones that make the internal body temperature drop and therefore you will always have an exceptionally low temperature that day. The Lady-Comp registers this. After the ovulation, progesterone will be released and this will cause the body’s temperature to rise again. The Lady-Comp needs a constant increase of temperature with a minimum of three days to confirm the ovulation. After the ovulation your body will keep the temperature high till menstruation, usually about two weeks. This is a natural way of your body to prevent (double) pregnancy. If the temperature remains high, the Lady-Comp will give you ‘the green light’ for the rest of the cycle.

A lot of information, I know, but thanks to the flawless system that is our body’s temperature managment this is a very reliable way of contraception. Only when you have ‘the red light’ you should not have intercourse or use a condom for example. I have been using the Lady-Comp for a year now and I’m very content. The biggest advantages for me are:

 • Forgetting to temperature once is not a big deal
  When you use the pill it’s very important to take one every day, or else it can influence reliability. With the Lady-Comp, it’s not really a problem. Best is to take temperature every day, because the Lady-Comp needs the data to make calculations, but the worst thing that can happen is that you get ‘the orange light’ and therefore have to use extra contraception because you don’t know if you are fertile that day. Usually the Lady-Comp can use data from previous cycles to know what’s going on.  If you’re sick or drank a lot of alcohol it’s even recommended to not take temperature, to not give Lady-Comp false information.
 • I know exactly what’s going on in my belly
  I know everything about my cycle. The Lady-Comp provides information about the lenght of your cycle, the avarage temperature difference during ovulation and the day of the ovulation. Also do I know that I am always colder than 36,5 degrees the first half of my cycle (usually around 36,2/36,3 degrees), that I am always below 36,1 degrees when I have my ovulation and that after my ovulation my temperature remains above 36,5 degrees for two weeks.When my temperature drops I always get my period straight away. If I would see oddities I would know straight away something else might be going on (a fever, too much alcohol or a pregnancy for example). This entire year my morning temperature has never been below 36 degrees and never above 37 degrees. You wouldn’t say, but your body’s temperature is a really consistent thing.
 • I feel a lot better without the hormones
  I have a terrible history with a lot of external hormones and I used the pill, the Nuvaring (which now is related to a lot of vascular deceases) and the Mirena coil. I don’t know what was worst, but I feel really relieved not using anything of these. Less moody and frustrated, a way higher sexual energie and less intense and less painful menstruations. The latter was way unexpected actually. I was never really aware of the influence of the external hormones on my body, till I started using the coil. After a year without hormones, I now finally have a healthy stable cycle, and my hair and skin are (almost) back to normal.Hormones are a really important part in a lot of processes in the body. You can find more on this subject in the book Het Hormoon Geheim (which is translated as the secret of hormones) written by Crispijn Hartzema. For me this was a real eye-opener and the final reason to get my coil removed.
 • I know exactly when I can expect my menstruation
  Because you will see your morning temperature drop after two weeks of high temperature, you will know straight away your menstruation will start that day. This makes it easy to prepare and take something with you when you leave the house!

For everyone the cycle and the preferences are different and, as I mentioned before, really personal. The reasons I noted above are for me enough to choose the Lady-Comp as my method of birth control. If you want to read more about it or order your Lady-Comp you can do so on the website.

A downside of the Lady-Comp is that it is kind of pricy: you pay 395 euros for the most basic version of the Lady-Comp. With that, it has to be said that it will last a lifetime: you can recharge your Lady-Comp every month. Some health insurance companies pay you back some of the costs for the Lady-Comp, you can find more information on that on the Lady-Comp website. If the Lady-Comp is really too expensive for you, you can also buy one second hand, reset it and replace the temperature sensor, because these are still available online (also for the old version). Money doesn’t have to be an obstacle. Next to that, other ways of contraception as the Nuvaring or (placing) a Mirena coil are also quite pricy. Again, it’s your own decision, but it’s good to know what’s possible when you choose your method of birth control!

Want to knowmore? I answered some questions on the Lady-Comp from readers in this article.

Follow me on: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’ |

Previous Post Next Post

You may also like

23 Comments

 • Reply Danielle

  Hele goede review, dankjewel hiervoor!
  Ik ben nu ook een half jaar gestopt met de pil door dat ik last had van hormoongedoe en ben op zoek naar een alternatief.
  Ik neem dit zeker mee in mijn beslissing!

  18 May 2015 at 15:16
  • Reply irisovergaauw

   Graag gedaan! Fijn dat ik je ermee verder kan helpen. Ik vind dit zelf het beste natuurlijke alternatief op de markt. Zeker omdat temperaturen met dit apparaatje het een stuk betrouwbaarder maakt!

   18 May 2015 at 15:27
 • Reply Jess

  Wat een super goed artikel Iris!! Heel belangrijk om onder de aandacht te brengen!! Hormonen in de vorm van de pil hebben op 1 van de 10 vrouwen negatief effect op het libido, en een neerslachtig effect op de psyche. Dat staat bijna letterlijk in de bijsluiter. 1 op de 10, dat is toch achterlijk! Een mooie uitvinding hoor, zeker in het licht van de emancipatie, maar in deze moderne tijden zijn er gelukkig alternatieve methoden. Well done chick!! xxx

  18 May 2015 at 15:19
  • Reply irisovergaauw

   Thanks Jess! Dat is veel inderdaad zeg! Ik kan er zeker over meepraten, maar het erge is dat veel mensen niet eens weten wat het effect is aangezien je van jongs af aan al aan je pil gaat bijvoorbeeld. Maar ik hoop inderdaad dat het minder ‘standaard’ gaat worden en meer mensen kiezen voor alternatieve methoden. Bedankt voor het delen van je mening:)!

   18 May 2015 at 15:29
 • Reply Maryleen

  Bedankt voor je info, nuttig! Ik ben momenteel zelf aan de pil en wil ook graag over op andere anti conceptie. Kun jij (of andere meiden) aangeven of een spiraaltje voor dezelfde bijwerkingen zorgen als de pil? Of is dit echt anders? Of verschilt het ook weer hoe je op de pil en/of spiraal reageert?

  18 May 2015 at 18:35
  • Reply irisovergaauw

   Hoi Maryleen!
   Graag gedaan, ik vind het heel belangrijk dat er meer informatie beschikbaar komt hierover. De spiraal is echt héél anders dan de pil. De pil maakt gebruik van hormonen die een eisprong voorkomen, waar de spiraal juist hormonen gebruikt die de innesteling van de eicel voorkomen (en de baarmoeder ondoorgankelijk maakt voor spermacellen). Omdat het verschillende hormonen zijn reageer je er dus ook heel anders op, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik had met de spiraal hormonen heel veel problemen (vooral haaruitval en acne) en bovendien veel pijn ervan, daarom heb ik daar ook zeker spijt van. Ik weet dat dit voor iedereen anders en persoonlijk is, maar je kunt denk het beste bij jezelf nagaan hoe gevoelig je voor hormonen en menstruatiekrampen bent. Let er bovendien op dat als je een spiraal laat plaatsen bij de gynaecoloog (in het ziekenhuis) je hier eigen risico voor betaald en dat dat dus waarschijnlijk je 375 euro kost. Beter is het bij je huisarts, dit is gratis. Succes met het maken van je keuze!

   19 May 2015 at 08:34
 • Reply Heidi

  Wat mij vooral tegenstaat is dat je van de huisarts en de gynaecoloog dit mooie alternatief niet eens aangeboden krijgt. Meteen wordt de pil of het spiraaltje aangeprezen als anticonceptie alsof er verder niets aan mogelijkheden bestaat. Bij het noemen van de Lady-comp kreeg ik zelfs meteen een negatieve reactie alsof dit apparaat niet veel meer voorstelt dan periodieke onthouding via de kalender…. duidelijk een gevalletje van de invloed en macht van pharmaceutische bedrijven op de nederlandse artsen!

  21 May 2015 at 20:38
 • Reply kalpana raghuraman

  dag
  dank voor dit artikel
  klopt het dat je dan dagelijks moet meten zodat de machine je cyclus gaat begrijpen?
  dank voor je reactie!
  x

  16 September 2015 at 23:10
  • Reply irisovergaauw

   Hi! Bedankt voor je reactie!
   Idealiter meet je inderdaad elke dag, zeker aan het begin. Dit geeft de Lady-Comp inderdaad de mogelijkheid je cyclus te begrijpen, zodat als je later ‘een steekje laat vallen’, het geen probleem is voor de Lady-Comp (hij kan dan eerdere meetwaarden gebruiken). Het maakt natuurlijk voor de vruchtbaarheid niets uit, alleen weet je voor die dag niet of je rood of groen licht hebt en het is natuurlijk het beste zoveel mogelijk te meten!
   Ik hoor het graag als je meer vragen hebt.
   Liefs, Iris

   17 September 2015 at 05:28
 • Reply Marjolein

  Hi,
  Super artikel. Ik wist niet van het bestaan. Dank daarvoor! Ik heb momenteel een koperspiraal. Dit was naar mijn weten toen ik hem liet plaatsen de enige continue anticonceptie zonder hormonen. Want hier wilde ik ook absoluut vanaf vanwege negatieve ervaring.
  Hoe kijk jij aan tegen een koperspiraal? Ik ben benieuwd!

  17 September 2015 at 11:09
  • Reply irisovergaauw

   Hi Marjolein!
   Leuk dat je een berichtje achterlaat. Ik vind het belangrijk om het te delen:)!
   Een koperspiraal heb ik ook overwogen, maar wat ik erover gehoord heb is dat het de menstruatie zelf heftiger maakt. Dat kan ik niet echt gebruiken! Met de LC is mijn menstruatie juist rustiger en minder pijnlijk geworden. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en succes met het maken van je keuze:) Liefs, Iris

   19 September 2015 at 08:39
 • Reply Denise

  Dank dank dank voor dit artikel! Heb op meerdere blogs hier over gelezen en aan de hand daarvan ook te weten gekomen over het bestaan hier van! Heel fijn dat je het ook in het engels doet aangezien ik mijn vriend dit product en alles er omheen probeer uit te leggen en dit soms niet helemaal lukt. Hopelijk door andere mensen te ‘horen’ hij hier voor open staat (zijn vader is apotheker en hij kende het niet dus dan is hij lastig te overtuigen) Bedankt voor je goede uitleg!

  19 October 2015 at 13:06
  • Reply irisovergaauw

   Hi Denise!
   Bedankt voor je reactie:) ik vind het belangrijk dat steeds meer mensen hiervan weten en dat het normaler wordt en ik ben super blij als ik daar iets in kan betekenen (heb je trouwens beide posts gelezen? Er is er nog een op mijn blog te vinden!) en natuurlijk is het belangrijk het met je vriend te bespreken, maar vergeet niet dat het jouw lichaam is en jij dus uiteindelijk de keuze maakt he;)!

   19 October 2015 at 15:45
 • Reply Ingrid

  Hoi Iris,

  Ben je nog steeds tevreden? Ik zit al 10 jaar aan de pil maar ben het zo zat en wil graag een natuurlijke doch veilig alternatief. Ik vond dit artikel erg nuttig maar was ook benieuwd of je er nog steeds zo blij mee bent! :)

  Groetjes,
  Ing

  16 November 2015 at 23:09
  • Reply irisovergaauw

   Hi Ingrid!
   IK had je ook op Instagram al een berichtje gestuurd!:)
   Ik ben er nog steeds blij mee ja, elke dag ben ik mezelf dankbaar dat ik niet meer de hormoon spiraal heb! Die gaf me zoveel nare bijwerkingen! 1,5 jaar later ben ik eindelijk af van mijn hormonale acné en is mijn haar weer dik. Ik zou het iedereen aanraden! De Lady Comp bestaat al 30 jaar en is uiteraard uitgebreid getest. LC heeft een Pearl index van 0,7 wat betekent dat de betrouwbaarheid ligt op 99,3%, ter vergelijking, de pil ligt op 99,5-99,8%.
   Je moet natuurlijk voor jezelf beslissen wat fijn is en een veilig gevoel geeft!
   Liefs,
   Iris

   18 November 2015 at 06:31
 • Reply Marlot

  Hoi Iris!

  Dankjewel voor dit artikel! Zo goed dat wij vrouwen (en onze mannen) leren en inzicht krijgen in hoe ons vrouwelijk lichaam werkt. Ik geloof echt dat een vrouw dan zo veel meer haarzelf kan zijn zichzelf kan respecteren en haar gezondheid kan monitoren. Ik was nog niet bekend met de Lady Comp, maar wel met het bijhouden van hormonale biomarkers die ook inzicht geven in welke fase van de cyclus je je bevindt. (o.a. cervix slijm dat tijdens de cyclus verandert tijdens vruchtbare en niet vruchtbare dagen). Ik ben zelf erg enthousiast over FEMM, een organisatie die zich inzet om vrouwen inzicht te geven hoe haar cyclus werkt en wat dit haar vertelt over haar cyclus. Ik zag je blog bij Holistik en je note over apps en dat deze vaak niet zo betrouwbaar zijn. FEMM biedt een app aan die niet werkt op basis van statistiek en voorspellingen, maar op de dagelijkse informatie je zelf invoert. Op dit moment is de app beschikbaar voor IOs gebruikers. in de toekomst wordt deze gratis app ook voor Android gebruikers toegankelijk. Misschien dat dit andere lezers ook kan helpen om inzicht te krijgen in hun cyclus.

  8 December 2016 at 12:25
  • Reply Iris Overgaauw

   Hi Marlot! Bedankt voor je berichtje! Klopt, ik heb al veel meiden gesproken die het hadden over apps en ik heb toen even bekeken waar ze het over hadden en schrok me rot! Goed dus om te horen dat FEMM een betere app heeft gecreëerd, om dat veiliger te maken. Ik ben bekend met de biomarkers, ik maak hier zelf ook gebruik van als extra controle naast mijn Lady-Comp, maar die heeft het ook altijd al goed in de gaten haha:) Maar ik kan me voorstellen dat een cursus bij het FEMM een goed alternatief kan zijn voor de Lady-Comp. Thanks voor je berichtje:)!

   13 December 2016 at 19:41
   • Reply a

    Hi! Bestel jij die biomarkers gewoon? En gebruik je die iedere dag voordat je de ladycomp gebruikt? Dus om te kijken of je niet ziek bent en dan zeker te weten de LC kan gebruiken?

    Ik wil ZO graag van de hormonen af, je zou me echt helpen!
    liefs!

    18 June 2017 at 21:39
 • Reply Hoera! Na twee jaar werd ik eindelijk weer ongesteld!

  […] Die anticonceptiepil komt er bij mij trouwens sowieso niet meer in, ik kijk nu uit naar de Lady Comp, waar Iris een mooi stukje over schreef op haar blog The Sea is My Cup of Tea. […]

  23 January 2017 at 15:56
 • Reply Anticonceptie zonder hormonen: de LadyComp - Claire Codi

  […] Tip: op mijn eigen blog schreef ik ook over mijn ervaringen met de LadyComp en geef ik antwoord op de 10 meest gestelde vragen over de LadyComp. […]

  19 May 2017 at 05:08
 • Reply Sopdet

  Lijkt mij een handige manier om intenser bezig te zijn met die cyclus. Ik hou van mijn cyclus bij in een app, maar merk toch op dat er een verschuiving in mijn cyclus zit waar die app geen raad mee weet.
  Bedankt voor de informatie van een, voor mij toch, heel nieuwe techniek.

  13 July 2017 at 08:14
 • Reply Erin

  Dit lijkt me echt veel te veel gedoe. Een pilletje erin en klaar vind ik persoonlijk fijner, heb geen bijwerkingen niks. Misschien meer iets voor healthfreaks dit ;)

  19 October 2017 at 16:27
 • Reply Ingeborg

  Dank voor het artikel. Goed om te lezen.

  14 December 2017 at 16:10
 • Leave a Reply

  Share your latest post