Follow:

Surfgirls of the world: Jessica Scheper

Surfgirls of the world Jessica Scheper

English version below

In deze nieuwe rubriek, surfgirls of the world, beantwoorden inspirerende surfgirls vragen over de boardsport lifestyle. Vragen over hun eerste keer op een surfboard, hun favoriete surfbestemming en hun liefde voor de zee. Houd je van zout, zon en zee? Laat je dan inspireren door de verhalen van deze inspirerende boardsportliefhebsters!

Als iets me inspireert dan zijn het vrouwen met grote dromen die deze daadwerkelijk achterna jagen. Jessica Scheper is daar een prachtig voorbeeld van. Ik ken haar van Xookazine en ontmoette haar vorig jaar opnieuw op één van haar (en mijn) favoriete plekken: Bali*. Als surf- en yogadocente trotseert ze de golven op bestemmingen overal ter wereld en heeft ze lang geleden een grote ‘Fuck It’ gezegd tegen alles wat haar tegenhield om voor vrijheid te kiezen. Ik stelde haar vragen over surfen, yoga en de levenslessen die je daaruit kunt leren. Tijd om deze boardsportliefhebster eens beter te leren kennen!

* Tip: Jessica organiseert in mei een budgetvriendelijke surf en yoga coachingsweek in Bali en er zijn nog maar een paar plekjes vrij! Onderaan dit artikel vind je nog een leuke kortingscode!

Wanneer en waar stond je voor het eerst op een surfboard? Beoefen je nog andere (board)sports?
In 2009 stond ik voor het eerst op een surfboard, in Marokko, op vakantie. Heel origineel, haha. Tijdens die vakantie ervoer ik voor het eerst een gevoel van pure vrijheid. Dat heeft me nooit meer losgelaten en heeft daardoor alles veranderd. In Nederland heb ik het surfen direct opgepakt; ik heb lessen genomen bij Hart Beach, een board aangeschaft en ben in mijn eentje (ik had toen welgeteld nul surf vrienden) zoveel mogelijk het water ingegaan.

Ik snowboard ook, al heb ik dat sinds ik begon met surfen niet echt meer gedaan. En net voor mijn dertigste ben ik gaan longboarden (skateboarden). Ik ben met alles eigenlijk een beetje laat begonnen. Dat heeft me soms best dwarsgezeten (was ik niet te oud om over straat te rollen?!) maar uiteindelijk heb ik daar een dikke vette ‘Fuck It’ tegen gezegd. Gewoon doen wat je leuk vindt, daar gaat het om. Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat. Jong en oud(er).

Hoe ondersteunt jouw kennis en ervaring met yoga je bij het surfen? Verwerk je dit ook in de lessen die je geeft?
Vooral de adem die in yoga centraal staat, helpt me bij het surfen. Als er een grote set aan komt, of als ik denk dat het groter is dan dat ik aankan, en ik merk dat mijn adem in mijn keel gaat zitten, probeer ik het terug te brengen naar mijn buik. Rustig door ademen en kalm blijven onder water (ook al is ademen dan lastig), dat zijn wel dingen die ik door de yoga heb kunnen verbeteren.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

Ik verwerk dat ook in mijn lessen. Alle gedachten, emoties, zorgen, (irrationele) angsten die je soms hebt (of dat nu in een surf sessie is of gewoon thuis), kunnen door de adem worden weggenomen. Yogalessen horen om de adem te draaien. Ook al is het een krachtige les (power yoga of vinyasa), als je je adem rustig houdt, kun je je op je eigen proces focussen en naar binnen keren. Je merkt dan ineens dat je van de ene pose naar de andere flowt. Zo gebruik je en stimuleer je je interne energie. En dat is cool.

Je hebt al behoorlijk wat golven in verre oorden gesurft. Wat is je meest bijzondere surfbestemming?
Ik ben in dat opzicht inderdaad best verwend. Of verslaafd. Hoe je het noemen wilt. De meest bijzondere surfervaring is toch Samoa (Polynesië). Ook al heb ik daar niet eens de beste golven gesurfd, en scheet ik elke keer in mijn broek wanneer ik in mijn eentje naar het reef peddelde, het was zo’n droomachtige bestemming, dat kan ik met niks vergelijken. De mensen zijn groot, ruig (tattoos, krijger-achtig), maar zo zachtaardig. Iedereen zwaait naar je, glimlacht naar je… Ook al kunnen ze je zo in elkaar hoeken als ze zouden willen. De omgeving is schitterend, een soort ‘Blue Lagoon’ (google: Blue Lagoon, de originele met Brooke Shields), alsof je aan het einde van de wereld bent aangekomen, ‘where they saved the best for last’.

Maar Indonesië, met name Bali, is voor mij ook nog steeds bijzonder. En de reden daarvan is dat ik me er zo thuis voel! Ik blijf er maar naar terug komen, en ik beschouw het onderhand ook als tweede thuis. De golven zijn er heerlijk (vooral als je ’s ochtends vroeg gaat voor de drukte), de mensen zijn er vriendelijk, het eten is verrukkelijk, het is warm en het leven is gewoon fijn. Overal yoga, macrobiotisch eten en vrije geesten, wat wil je nog meer?

Surfgirls of the world Jessica Scheper

Wat vind je het leukste aan de surf-, yoga- en digital nomad lifestyle?
De vrijheid. Ik houd echt van mijn thuisplekje in Nederland, maar zo lang het kan geniet ik ook van mijn reizen. Het werk als Yoga Docente en Surf Instructeur geeft me die mogelijkheid. Wel merk ik dat naarmate ik ouder word (of zat het er altijd al), ik steeds meer behoefte hebt aan een basis. Een fijn plekje, mensen die ik beter ken of leer kennen, een vertrouwde omgeving.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

Welke (surf)bestemmingen staan op jouw lijstje voor 2017?
Op dit moment zit ik op Bali, dus dat kan al van het lijstje worden geschrapt. En ik organiseer hier dit jaar Surf Yoga Retreats, dus grote kans dat 2017 voor mij in het teken van Bali staat. Al staat Costa Rica ook op het lijstje, maar voorlopig kijk ik even een halfjaar vooruit.

Wat is je favoriete after surf snack?
Een raw cacao smoothie breakfast bowl met banaan, dadel, raw cacao nibs, granola, en kokos. Al is een simpele banaan met pindakaas ook heerlijk.

Wat is de belangrijkste levensles die de zee jou heeft geleerd?
Dat ik niet zo bang moet zijn. Dat angst vaak irrationeel is en ons belemmert om vol overgave voor iets te gaan. Dat je iets gewoon moet doen, ook al ben je bang. Feel the fear and do it anyway!

Heb je tips voor (beginnende) surfgirls? Waar kunnen we je reizen verder volgen?
Ja, doe wat je leuk vindt en heb lak aan wat mensen van je denken (of aan wat je denkt dat andere mensen van je denken). Als je (nog) geen surfbuddy’s hebt, zoek ze dan op. Ga naar events georganiseerd door surfscholen, leer nieuwe mensen kennen die dezelfde passie delen, ga op surf trips, verrijk je leven met mensen die je snappen.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

En toevallig kan je dat ook bij mij doen op Bali! In april en mei 2017 organiseer ik namelijk vanuit Soul Surf and Yoga twee Surf Yoga Retreats. Gewoon betaalbaar, voor meiden die yoga willen doen en surfen, in een kleine groep gezellige chicks. Geef bij de aanmelding vooral even door als je via The sea is my cup of tea komt voor €50 korting of gebruik code theseaismycupoftea. En als Bali iets te ver voor je is, ik organiseer ook regelmatig retreats in Scheveningen!

Volg Jessica via haar blog, Instagram en Facebook.Heb je vragen voor Jessica? Stel ze in de reacties hieronder!

Volg me op: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’


Surfgirls of the world Jessica Scheper

In the surfgirls of the world series I ask inspiring surfgirls questions about the boardsports lifestyle. Here you’ll read all about the first moment they rode a surfboard, their dream destinations and their love for the ocean. Do you love sun, salt and the sea? Let yourself inspired by the stories of these salt water lovers!

Somthing that’s extremely inspiring for me are women who are not afraid to dream big and make their dreams happen for themselves. Jessica Scheper is a perfect example of a free soul that’s travelling the world. As a surf- and yoga instructor, she’s surfed waves all across the globe and said ‘Fuck It’ to anything blocking her quest for freedom. I met Jessica through Xookazine and later on in Bali: one of her, and my, favourite destinations. I asked Jessica questions about surfing, yoga and the life lessons that they can teach us. Time to get to know this salt water lover a bit better!

* Tip: Jessica is organizing a budget friendly surf and yoga coach week in Bali this spring. There’s some spots left and below you’ll find a discount code, so be quick!

When and where was your very first time on a surfboard? Are there any other (board)sports you love?
First time on a surfboard was 2009, on a holiday in Morocco. For the first time that trip (or maybe ever) I felt this sensation of pure freedom. I can still remember it so vividly. It changed everything. I took up lessons in The Netherlands at Hart Beach, I bought a secondhand board and spent as much time as I could in the water. I didn’t have any surf buddies back then so I just went out by myself.

Yes, I snowboard. Although I haven’t really done that since I started surfing. And just before I turned 30, I started longboarding (skateboarding). I started quite late with everything. That kinda bothered me a little (wasn’t I too old to be rolling along the streets?!), but eventually I said Fuck It. Life is about doing what you love. Fortunately, more and more people start to realize that.

How does your knowledge and experience with yoga support your surfing? Do you also include this into your yoga classes?
Mainly the breath, what yoga is all about, helps me with surfing. Whenever there’s a big set, or when I think it’s bigger than I can handle and I notice my breath is way up in my chest, I try to bring it down to my belly to relax. Just breathing steadily, trying to stay calm underwater, those are things that Yoga has helped me to improve.

I also apply that to my Yoga Classes. All thoughts, emotions, worries, (irrational) fears that you sometimes have (whether that’s in a surf session or at home), can be reduced by the breath. Yoga classes should be centered around the breath. Even when it’s a powerful sweaty (power or vinyasa yoga) class, when you keep your breath smooth and you focus on your own proces, you flow from one pose to the next. This way, you use and increase your internal energy. And that’s way cool.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

By now, you’ve surfed many waves at many destinations. What is the most special destination so far?
Yes, I’m spoilt that way. Or addicted. Whatever you wanna call it. I think the most special surf experience is Samoa. Even though I didn’t surf the best waves there and pied my pants everytime I had to paddle out to the reef by myself, it was such a dream-like destination. Hard to compare. The people are big, rough (tattoed-up, warrior-like), yet so gentle. Everybody waves at you, smiles at you… Even though they can beat the living daylights out of you if they wish. The nature is stunning, straight out of ‘Blue Lagoon’ (google: Blue Lagoon, the one with Brooke Shields), as if you arrived at the end of the world where they saved the best for last.

But Indonesia, especially Bali, is still very special for me too. It’s because I feel so at home! I keep coming back and I consider it my second home now. The waves are awesome (especially at dawn before the crowd), the people are friendly, the food is delicious, it’s warm and life is just easy. There’s yoga everywhere, vegan food, free spirits, what more do you want?!

Surfgirls of the world Jessica Scheper

What do you enjoy most about the surf/yoga/digital nomad lifestyle?
The freedom. I really love my home in The Netherlands, but for as long as I am able to, I enjoy my travels as well. My work as a Yoga Teacher and Surf Instructor gives me that opportunity. Although I do notice as I get older (or maybe I’ve always been like that) that I need some kind of base. A nice home spot, people that I know and a safe environment.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

Which destinations are on your 2017 bucket list?
At the moment I’m in Bali, so that can be crossed of my bucket list. This year I organize Surf Yoga Retreats here, so 2017 will probably be all about Bali. Costa Rica is also on the list though, but for now I just plan 6 months ahead.

What’s your favourite after surf snack?
A raw cacao smoothie breakfast bowl with banana, dates, raw cacao nibs, granalo and cocos. Or a simple banana with peanut butter.

What’s the most important life lesson the ocean has taught you?
That I shouldn’t be such a chicken. That fear is often irrational and it limits us from fully committing to something. That you should just do it, even though you’re scared. Feel the fear and do it anyway.

Do you have any advice for surfgirls (that are just starting out)? Where can we follow your adventures?
Yes, do what you love and say fuck it to what people think of you (or to what you think people think of you). If you haven’t got any surf buddies (yet), go find them. Go to events organized at surf schools, get to know new people who share the same passion, go on surf trips, enrich your life with people who understand you.

Surfgirls of the world Jessica Scheper

And it happens that you can do exactly that with me in Bali! In April and May 2017, I organize two Surf Yoga Retreats. Affordable, for women and girls who want to do yoga and surf in a group of like-minded chicks. If you mention you’ve found Jessica via The sea is my cup of tea (or use the code theseaismycupoftea) you get €50 discount on your retreat! Not many places left, so be quick to book your spot. If Bali is too far for you, I also regularly organize retreats in Scheveningen, The Netherlands.

To follow Jess’s travels, check out her website, Facebook and Instagram page. If you have any questions for Jessica, ask them in the comments below!

Follow me on: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’

Previous Post Next Post

You may also like

2 Comments

 • Reply Claire

  Wauw wat onwijs gaaf!! Volgens mij staat Jessica echt heel nuchter in het leven. Mooi interview Iris en wordt helemaal blij van de foto’s!

  6 March 2017 at 16:44
  • Reply Iris Overgaauw

   Ja zeker, ze is een echte aanpakker en ik vind dat ook heel inspirerend! Thanks voor je leuke reactie <3

   14 March 2017 at 12:15

  Leave a Reply

  Share your latest post